Hội nghị & Sự kiện

Với phòng họp lớn có thể chia thành 2 phòng họp nhỏ riêng biệt, Vissai tự tin có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của quý khách về hội nghị . Từ những cuộc họp riêng cho 20 người cho đến phòng hội nghị lớn cho 800 người. Khách sạn Vissai là nơi lý tưởng cho các dịp hội họp và hội nghị.