Chính sách hoàn/hủy

Nếu bạn đặt phòng khách sạn trên website Vissaihote.vn của Khách sạn Vissai Ninh Bình và muốn hủy phòng, thì bạn có thể hủy ngay trên website hoặc gọi điện thoại vào Hotline của khách sạn: +84-2293 894 567 /+84-2293 894 555 để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất cho bạn.
Việc khách hàng đặt phòng không ở và hủy phòng: Sẽ tùy vào tình hình thực tế ( dịch bệnh , thiên tai … ) , bộ phận phụ trách sẽ có trách nhiệm liên lạc với khách hàng để thống nhất phương án giải quyết.