Điều khoản & điều kiện

Chấp nhận đăng ký đặt phòng khi cung cấp đầy đủ thông tin yêu cầu (Tên, số điện thoại, phòng đặt...). Bên khách sạn sẽ liên lạc lại để xác nhận thông tin.