Quy trình giải quyết khiếu nại

Khi phát sinh tranh chấp giữa người mua và người bán trong quá trình giao dịch (sau khi khách hàng đã đặt phòng online tại website Vissaihotel.vn):

Khách hàng có thể khiếu nại với trực tiếp qua website, hotline của khách sạn

Khiếu nại của Khách hàng được tiếp nhận thông qua website sẽ được chuyển đến bộ phận phụ trách trong thời gian 24h và giải quyết trong thời gian sớm nhất.